Produkte per perdorime te ndryshme ne punimin me shkembinj

Sistemet e Veglave të Prerjes

Vegla shpimi me pika, sisteme veglash prerëse dhe mjete të angazhimit në terren (GET) për makineritë e minierave dhe të ndërtimit

Tophammer Drilling Tools

Shpues me celik te temperuar, drill bits, drill rods, shank adapters, overburden drilling equipment and bit grinding systems.

Vegla shpimi DTH

Çekiçë DTH, bit shpimi dhe tuba shpimi. Sisteme veglash për shpim dhe perfshrje të njëkohshëm përmes mbingarkës.

Raise Boring Tools & Systems

Pilot bits, cutters, saddles, stems, stabilizers and complete raise boring heads for inclined, horizontal, blind-shaft and boxhole boring.

Rotary Drilling Tools

Roller cone drill bits, tuba shpues dhe aksesorë për shpimin e vrimave të shpërthimit, shpimit të pusit të ujit, HDD dhe aplikime të ndryshme të tjera.

Rock Support

Vegla dhe sisteme e mbështetjes së shkëmbit të Sandvik janë ideale për gamën e makinerive për bulimin e mbuleses nga Sandvik. Mjete shpimi me performancë të lartë dhe një sërë bulonash të veçantë janë në dispozicion.