Blow Bars – Hammers – Grates

Ne ofrojme suport te plote me pjese origjinale te thyesve SANDVIK.

Pavarësisht nga lloji i thyesit, prodhuesi ose nëse është një thyesi nivelit të dytë ose të tretë, parakushtet për funksionimin korrekt të thyesit në lidhje me çekanët e përdorur, janë cilësia e materialit, saktësia e dimensioneve, pesha e duhur dhe gjithashtu balancimi i rotorit të makinës. Çekanët tanë (të shkrirë ose të farketuar) plotësojnë të gjitha këto kushte, duke siguruar jetëgjatësi të gjatë dhe, nëse instalohen siç duhet per ti  bere funskionale.

Saktësia në përmasa dhe cilësia e materialit nga i cili janë ndërtuar pjeset tona, janë arsyet për funksionimin e duhur, të lirë të makinerisë. 

Dampers, PULLEYS ETJ

Për lëvizjen e rripit transportues, ne ofrojmë një larmi të gjerë të aksesorëve:
Dampers për aplikim të lehtë në boshtin e rripit pa mbështetëse shtesë.
Pulleys për çdo lloj dhe numri të rripave.
Ingranazhe – zinxhirë lëvizës së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për lidhjen e zinxhirëve.
Bearing balls – Blloqe jastëkësh dhe copë litari të çdo lloji në furnizim të vazhdueshëm, për shërbimin e menjëhershëm të klientëve tanë.
Motion belts të çdo lloji dhe madhësie, për transmetimin e duhur.