Bucket Crusher

Perfekte për shtypje në vend të materialeve inerte dhe e para e këtij lloji që futet në treg, MB Crusher Bucket është një pajisje që punon duke përfituar nga sistemi hidraulik i eksavatorëve të cilëve u është vendosur. Ajo ka shumë fusha të aplikimeve: nga fusha e ndertimeve në përgjithësi, deri te rehabilitimin  i ish zonave industriale dhe urbane deri te përpunimi i materialeve gërmuese, nga sektori i carjes së tokës tek veprat rrugore, nga guroret në miniera, nga rekualifikimi i mjedisit deri te aplikimet në tokën shkëmbore.

Screening Bucket

Perfekte për zgjedhjen e materialeve natyrore, si para ashtu edhe pas fazës së grimcimit, kovat e shoshjes MB-S reduktojnë kohët e grimcimit deri në 60%, rrjedhimisht ju lejojnë të perzgjidhni materialet e përshtatshme për llojin e punës që po kryhet dhe t’i menaxhoni ato në mënyrën më të mirë të mundshme.

Iron Separator

Vendimtar për ndarjen e hekurit nga materialet inerte, ndarësi i hekurit MB është shumë i lehtë për t’u instaluar dhe thjeshton operacionet e përfshira në grimcimin dhe ndarjen e hekurit nga inertet e shtypura. I disponueshëm për të gjitha modelet e kovave crusher të MB, ndarësi i hekurit vjen me mbështetje dhe kit instalimi përkatës.